Græske vasers anvendelser og dekorationer

Introduktion til græske vaser

Denne webside viser en oversigt over sammenhængen mellem antikke græske vasers former og anvendelser sammenholdt med de motiver der er afbildet på vaserne. På den vandrette akse er de forskellige vaseformer; på den lodrette akse findes motiverne der kan vises enten fuldt udskrevet motiv for motiv eller grupperet efter tema.

Vaseformerne er grupperet i farver efter deres anvendelsesområde.

Tabellen skal læses lodret sådan at forstå at søjlen for en bestemt vaseform angiver hvor mange af vaserne af den form der er udstyret med et bestemt motiv.
Hvis der fx står "42" i et felt under hydria ud for "ZEUS", betyder det at Zeus forekommer på 42 af hydriaerne. Eller i procent: hvis der står "15%" under hydria ud for "HERAKLES", betyder det at Herakles forekommer på 15% af hydriaerne.

Vis grupper med absolutte tal Vis grupper med procenter
Vis alle med absolutte tal Vis alle med procenter
AmphoraHer kommer et billede af en
Amphora
HydriaHer kommer et billede af en
Hydria
PelikeHer kommer et billede af en
Pelike
StamnosHer kommer et billede af en
Stamnos
DinosHer kommer et billede af en
Dinos
KraterHer kommer et billede af en
Krater
KyathosHer kommer et billede af en
Kyathos
PsykterHer kommer et billede af en
Psykter
KantharosHer kommer et billede af en
Kantharos
KylixHer kommer et billede af en
Kylix
MastosHer kommer et billede af en
Mastos
OinochoeHer kommer et billede af en
Oinochoe
SkyphosHer kommer et billede af en
Skyphos
AlabastronHer kommer et billede af en
Alabastron
AryballosHer kommer et billede af en
Aryballos
LekythosHer kommer et billede af en
Lekythos
PyxisHer kommer et billede af en
Pyxis
LoutrophorosHer kommer et billede af en
Loutrophoros
OonHer kommer et billede af en
Oon
Antal 5544 1916 1683 414 41 3469 237 55 180 4413 38 2177 2186 476 45 14297 590 102 4
Guder1655 589 244 96 8 812 77 14 16 401 4 652 193 43 5 3019 86 11 2
Unavngiven_gud108 62 10 10 1 50 6 1 1 22 1 29 20 4 0 467 8 0 0
Helte680 226 76 34 4 192 35 7 8 125 4 170 143 10 1 811 10 0 0
Sagnfigurer1297 291 369 128 16 940 117 17 22 688 9 595 360 61 9 1928 56 4 0
Kamp1315 245 172 54 8 421 27 10 17 407 4 238 138 62 1 1534 25 1 0
Fest300 55 35 35 4 292 56 11 5 445 2 176 91 4 1 725 6 0 0
Dyr1270 391 179 52 16 434 66 18 25 473 10 399 295 59 15 1802 143 9 1
Ritualer445 145 105 33 2 222 4 1 9 215 1 112 32 32 0 2224 35 42 1
Sport250 75 144 13 1 190 9 7 8 633 0 284 182 22 2 815 34 1 0
Sang_og_dans442 108 42 15 1 174 19 5 12 131 1 160 119 20 0 498 17 1 0
Blomster_og_dekoration83 59 1 3 2 20 3 1 18 243 4 68 373 28 5 1691 44 2 0
Troja26 19 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 4 2 0 25 6 0 0
Mennesker2060 710 1074 164 8 1922 58 20 52 2342 8 851 780 241 15 5835 145 41 3
Vogn483 257 10 9 6 159 4 7 5 63 0 105 75 5 2 1194 23 3 1

Motivgrupperne indeholder følgende motiver:
Guder: ZEUS, ATHENA, APOLLO, DIONYSOS, NIKE, DEMETER, HERMES, EROS, TRITON
Unavngiven_gud: GOD, GODDESS
Helte: HERAKLES, THESEUS
Sagnfigurer: SATYR, MAENAD, AMAZON, SIREN, GIANT, CENTAUR, GRIFFIN, NEREID, PERSEPHONE
Kamp: FIGHT, WARRIOR, ARCHER, MACHY
Fest: DRINKING, SYMPOSIUM, WINE
Dyr: HORSE, BOAR, GOAT, LION, BIRD, MULE, SWAN, DOG, BULL
Ritualer: MOURNING, FUNERARY, WEDDING, BRIDE, DEPARTING, ALTAR, SACRIFICE, PROTHESIS
Sport: CONTEST, ATHLETE, RUNNING, DISKOS, WRESTLING
Sang_og_dans: DANCING, KITHARA
Blomster_og_dekoration: FLORAL, PALMETTE
Troja: TROY, JUDGEMENT
Mennesker: MAN, WOMAN, YOUTH
Vogn: CHARIOT


Data stammer fra Corpus Vasorum Antiquorum. Denne undersøgelse omfatter kun attiske sort- og rødfigursvaser. Nøgleordene er udvalgt manuelt, og listen kan ikke anses for at være udtømmende for alle de nøgleord for motiver der er registreret i databasen. Tallene kan derfor være behæftet med en vis usikkerhed.

I undersøgelsen er ikke medtaget vasefragmenter ud fra en betragtning om at fragmenter kun indeholder en del af motivet og muligvis kan være misvisende for hvad der har været afbildet på vaserne i helhed.

Når data læses i tabellen, bør data for en given vaseform tillægges en vægt der afspejler det samlede antal vaser af den form; en vaseform med flere tusind registrerede forekomster vægter tungere end en hvor der kun er få eksemplarer.

Sidst opdateret 2014-11-05 23:19.
Flemming Lindblad